Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud


  • Instructie over praktijkoverzicht

  • Instructie over vervanging

  • Instructie over rooster

  • Instructie over afwezig

  • Instructie over rooster

  • Instructie over goedkeuren
  • Instructie over bericht

 


hoe werkt het?

  Praktijkoverzicht

Het praktijkoverzicht geeft u inzicht in de bezetting binnen uw praktijk.Met groen wordt aangegeven dat de bezetting voldoende is, met rood wordt aangegeven dat er sprake is van onderbezetting. Het overzicht kan worden weergegeven per twee dagen. Er is makkelijk door de weken heen te navigeren. Door op de dag te klikken is te zien wie er wanneer aanwezig is die dag.


  Vervanging

Wanneer er sprake is van onderbezetting of verzuim kan direct via de app vervanging geregeld worden. Een lijst met telefoonnummers van vervangers staat gereed waardoor er meteen gebeld kan worden voor vervanging.


  Rooster

Op het rooster is te zien wie wanneer aanwezig is, deze roosters kunnen door alle medewerkers worden ingezien. Wanneer er op een werknemer geklikt wordt is te zien wanneer deze aanwezig is. Groen betekent dat de werknemer op die bepaalde dag aanwezig is, rood betekent dat hij/zij niet aanwezig is die dag.


  Afwezig

Via de app kan verzuim worden doorgegeven en verlof worden aangevraagd. Bij afwezig kan eenvoudig en snel aangeven worden wanneer iemand er niet is.


  Goedkeuren

Wanneer u daarvoor bevoegd bent, kunt u de aanvragen voor verlof en overwerk hier goed- of afkeuren.


  Overwerk

Overgewerkt? Geef het door via de app! Deze houdt keurig bij wanneer er overgewerkt is en hoeveel dagen verlof er nog zijn op te nemen. Er kan eenvoudig worden aangegeven wanneer er overgewerkt is.


  Berichten

Verlof aanvragen? Na dit gedaan te hebben, krijgt de 'goedkeurder' een bericht. Als deze aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de medewerker een pushbericht in mijnPraktijk. Mailen is dus niet meer nodig!